Burgerboerderij de Patrijs
Een groep en burgers zetten samen een volgende stap

Draag jij bij aan de transitie?

Een gemengde, ecologische, natuurinclusieve boerderij, daar dromen wij van! Waar nu de koeien nog jaarrond op stal staan en het landschap vooral bestaat uit strakke, eentonige velden vol Engels raaigras, werken wij aan een gemengde boerderij waar de bodem gezonder wordt, bloemen en insecten terugkeren en CO2 wordt vastgelegd.

Burgerboerderij de Patrijs is een bedrijf van de toekomst, dat als doel heeft de ommezwaai in de landbouw concreet handen en voeten te geven. Om te laten zien dat het anders kan willen wij het gangbare melkveebedrijf Erve Wolterink in Laren overnemen en hier een gemengde, ecologische, natuurinclusieve boerderij realiseren. Een bedrijf dat gezonde landbouwproducten voortbrengt in een mooi landschap en een rijke natuur, met eerlijke prijzen voor boeren en een directe verbinding tussen producent en consument. Met een gezonde bodem, gesloten kringlopen en een innovatief verdienmodel. 

Burgerboerderij de Patrijs is in 2021 gestart met het inkopen van melk, verwerken tot zuivelproducten en dat samen met producten van andere boeren uit de regio verkopen via vier verslokalen in de kernen Zutphen, Eefde, Vorden en Lochem. Nu de productie goed loopt en de eerste afzet gerealiseerd is, er 1.500 mensen lid zijn van de boerderij, is het tijd dat het initiatief een fysieke boerderij koopt.

Het team van De Patrijs heeft nog tot 1 augustus om de financiering rond te krijgen voor de overname van een melkveehouderij in Laren. Jij kunt onderdeel uitmaken van de transitie in de landbouw! Help jij mee de overname van de boerderij mogelijk te maken?

Ja ik wil bijdragen aan de transitie

Stichting Grondsteun ondersteunt Burgerboerderij de Patrijs door een lening te geven voor het aankopen van grond, erf en gebouwen. Het deel dat Stichting Grondsteun leent is een aanvulling op de lening die Burgerboerderij de Patrijs bij de Rabobank aangaat. Stichting Grondsteun krijgt hierop het tweede recht van hypotheek als zekerheid.

Niet uitputten maar verrijken

De Patrijs werkt vanuit natuurlijke principes. Ze creëren een divers systeem dat tegen een stootje kan en zijn omgeving niet uitput maar verrijkt. Ook gaan ze werken aan een gezonde bodem zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

Uiteindelijk willen ze ook steeds meer kringlopen gaan sluiten: niets weggooien en gebruiken wat er is. Wat ontbreekt op de boerderij, kopen we in de regio. Zo voorkomen ze onnodig gesleep van grondstoffen en milieuschade ver van huis.

Meer natuur en een mooier landschap

Ze gaan ook actief met het landschap aan de slag. Een landschap zoals het van oudsher past in de Achterhoek: kleinschalig, met houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden. Zo ontstaat ruimte voor planten en dieren. De patrijs is hierbij hungids: kunnen we het deze boerenlandvogel naar de zin maken, dan is de boerderij voor heel veel soorten een goede plek.

Gezond voor jou

Burgerboerderij de Patrijs zet haar producten af binnen 15 kilometer van het bedrijf, inmiddels zijn er 1.500 mensen lid van de boerderij. Niet bij de supermarkt, maar direct bij een verslokaal bij de leden in de buurt in de buurt: geen overbodige tussenstappen, zonder onnodige voedselkilometers. Daar leveren ze ook producten van boeren uit de directe omgeving.  Zo weten de leden precies wat je koopt: vers en gezond. De boeren krijgen voor hun werk een eerlijke prijs: een prijs waarmee de boerderij straks duurzaam en zelfstandig kan voortbestaan.

 

© 2022 Stichting Grondsteun

Een website van Netnog websites