Skip to main content

Burgerboerderij de Patrijs
Een groep en burgers zetten samen een volgende stap

Draag jij bij aan de transitie?

Een gemengde, ecologische, natuurinclusieve boerderij, daar dromen wij van! Waar nu de koeien nog jaarrond op stal staan en het landschap vooral bestaat uit strakke, eentonige velden vol Engels raaigras, werken wij aan een gemengde boerderij waar de bodem gezonder wordt, bloemen en insecten terugkeren en CO2 wordt vastgelegd.

Burgerboerderij de Patrijs is een bedrijf van de toekomst, dat als doel heeft de ommezwaai in de landbouw concreet handen en voeten te geven.

In het buurtschap Groot Dochteren tussen Lochem en Laren ligt al bijna honderd jaar een veehouderij. Hier strijkt Burgerboerderij de Patrijs op 1 december neer! De komende tijd verandert deze boerderij met 70 melkkoeien en het omliggende land in een gemengd bedrijf. Vanaf 2023 maken we op de boerderij de heerlijkste kaas en zuivel en starten we met de teelt van aardappelen, groenten en granen. 

In alles wat we doen, werken we met de natuur mee, laten haar voor ons werken. We zorgen zo voor gezond eten maar herstellen ook de bodem, werken aan een rijke biodiversiteit, maken het landschap nóg mooier en herstellen de relatie van de mens met haar voedsel. Welkom op Burgerboerderij De Patrijs.

Ja ik wil bijdragen aan de transitie

De transitie naar een gezond voedselsysteem is te belangrijk om alleen aan ons boeren over te laten. Daarom is De Patrijs ook een Burgerboerderij. Iedereen kan zich verbinden aan De Patrijs. Zo kan je lid worden van de Burgerboerderij. Als lid kan je genieten van onze zelfgemaakte zuivel en kaas, of andere verse producten van boeren uit de buurt: die haal je bij één van onze vier verslokalen in EefdeVordenZutphen en Lochem.

Op dit moment loopt er geen financieringsronde voor Burgerboerderij de Patrijs.

Meer inforamatie

Niet uitputten maar verrijken

De Patrijs werkt vanuit natuurlijke principes. Ze creëren een divers systeem dat tegen een stootje kan en zijn omgeving niet uitput maar verrijkt. Ook gaan ze werken aan een gezonde bodem zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

Uiteindelijk willen ze ook steeds meer kringlopen gaan sluiten: niets weggooien en gebruiken wat er is. Wat ontbreekt op de boerderij, kopen we in de regio. Zo voorkomen ze onnodig gesleep van grondstoffen en milieuschade ver van huis.

Meer natuur en een mooier landschap

Ze gaan ook actief met het landschap aan de slag. Een landschap zoals het van oudsher past in de Achterhoek: kleinschalig, met houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden. Zo ontstaat ruimte voor planten en dieren. De patrijs is hierbij hungids: kunnen we het deze boerenlandvogel naar de zin maken, dan is de boerderij voor heel veel soorten een goede plek.

Gezond voor jou

Burgerboerderij de Patrijs zet haar producten af binnen 15 kilometer van het bedrijf, inmiddels zijn er 1.500 mensen lid van de boerderij. Niet bij de supermarkt, maar direct bij een verslokaal bij de leden in de buurt in de buurt: geen overbodige tussenstappen, zonder onnodige voedselkilometers. Daar leveren ze ook producten van boeren uit de directe omgeving.  Zo weten de leden precies wat je koopt: vers en gezond. De boeren krijgen voor hun werk een eerlijke prijs: een prijs waarmee de boerderij straks duurzaam en zelfstandig kan voortbestaan.