Skip to main content

Stichting Grondsteun

Samen, boeren en
biodiversiteit ondersteunen
met landbouwgrond

Dit is ons doel!

Op een duurzame manier voedsel produceren

Wij ondersteunen initiatieven die op een duurzame manier voedsel produceren met een duidelijk oog voor biodiversiteitsbescherming. Door grond aan te kopen en deze voor een relatief lage erfpacht uit te geven aan duurzame initiatieven, geven wij de financiële ademruimte die nodig is om biodivers te kunnen boeren. Immers, landschapsinrichting, landschapsbeheer en (tijdelijke) opbrengstvermindering kost geld, en de baten van meer biodiversiteit zijn niet altijd even makkelijk in geld uit te drukken, maar wel in pracht en geluk!

prond-voor-de-patrijs-foto-koe-1-6796b70b Stichting Grondsteun Stichting Grondsteun ondersteund natuurinclusieve landbouw door donaties en leningen op te halen om landbouwgrond te verwerven en ter beschikking van de ondernemer te stellen om te boeren met biodiversiteit. Informatie over Stichting Grond voor de Patrijs. Bijdragen aan duurzame landbouw.