Stichting Grondsteun

Samen, boeren en
biodiversiteit ondersteunen
met landbouwgrond

Dit is ons doel!

Op een duurzame manier voedsel produceren

Wij ondersteunen initiatieven die op een duurzame manier voedsel produceren met een duidelijk oog voor biodiversiteitsbescherming. Door grond aan te kopen en deze voor een relatief lage erfpacht uit te geven aan duurzame initiatieven, geven wij de financiële ademruimte die nodig is om biodivers te kunnen boeren. Immers, landschapsinrichting, landschapsbeheer en (tijdelijke) opbrengstvermindering kost geld, en de baten van meer biodiversiteit zijn niet altijd even makkelijk in geld uit te drukken, maar wel in pracht en geluk!

En dit is waar we supertrots op zijn!

Burgerboerderij de Patrijs in Vorden

Het eerste project dat we ondersteunen is de Burgerboerderij de Patrijs in Vorden. De Stichting heeft het doel te ondersteunen met de financiering van landbouwgrond en het inrichting van natuur en landschapselementen. Medio 2021 wordt naar verwachting het eerste perceel van 2,7 hectare grasland in buurt van Landgoed Wildenborch aangekocht.

Door de steun van de Stichting wordt het voor de Burgerboerderij mogelijk om op haar totale areaal van 50 hectare te boeren met ruimte voor biodiversiteit.

 

© 2021 Stichting Grondsteun

Een website van Netnog websites