Mijn bijdrage voor

Burgerboerderij de Patrijs

We zijn blij met iedere bijdrage!

Hieronder leggen we uit op welke manieren je kant bijdragen.

Donatie

Je schenkt een bedrag!

Hiermee kunnen we veel extra biodiversiteit en landschapsherstel realiseren. Al met € 100 schenking kunnen we 15 m2 op een natuurlijke manier inrichten en bijdragen aan de bescherming van onze biodiversiteit.

Lening 10 jaar

Je leent een bedrag

Je leent een bedrag van minimaal € 2.000 en voor minimaal 10 jaar, de rente ontvang je in de vorm van een mooier en biodiverser landschap. Met € 2.000 financier je 300 m2 duurzame landbouwgrond.

Lening 25 jaar

Je leent een bedrag

Je leent een bedrag van minimaal
€ 5.000 en voor minimaal 25 jaar, naast een veel mooier en biodivers landschap ontvang je 0,5 % rente per jaar. 

Met € 5.000 financier je al 750 m2 duurzame landbouwgrond. 

Naturalening

Je leent een bedrag

Je leent een bedrag van tenminste € 1.500,- aan de Burgerboerderij. In ruil daarvoor krijg je de komende 10 jaar elk jaar 10% van het geïnvesteerde bedrag als korting op producten van de boerderij. Je kunt het bedrag zien als vooruitbetaalde aankoop van voedsel. Je kunt deze naturalening ook overdragen aan iemand anders.

Vraag?

Wil je voorafgaande aan uw donatie of lening contact hebben met een van onze bestuursleden dan kan dat. Vul hiervoor onderstaand formulier in en een van de bestuursleden neemt contact met u op.
Samen sterk!

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

 

Hoe worden bijdragen besteed?

Al het geld dat de Stichting ophaalt wordt geïnvesteerd in landbouwgrond. De Stichting koopt met het geld grond en dit voor een eerlijke prijs en met voorwaarde rond gebruik en biodiversiteit ter beschikking gesteld aan de Burgerboerderij. Wanneer je geld schenkt kunnen we daarnaast nog extra biodiversiteitswinst realiseren door het inrichting van meer natuurelementen.

Als financier van de Burgerboerderij ben je ieder jaar welkom bij een bijeenkomst waarin we delen wat er in dat jaar met het ingelegde geld is bereikt. Ook kun je uiteraard de boerderij bezoeken.

 

Een veilige investering

Grond is waardevast, investeren in grond is dus betrekkelijk veilig.
Bovendien heeft de stichting een bestuur
dat onafhankelijk is van de initiatieven.

Het is ons doel om in 2021 een deel van de financiering
gerealiseerd te hebben en percelen aan te kopen.

Wanneer de financiering van de Burgerboerderij echt onhaalbaar blijkt,
kunnen we over gaan tot terugbetaling indien de doelen niet te behalen zijn.

 

Lening en Donatie

Fijn dat u biodiversiteit wil ondersteunen en natuurlijk boeren mogelijk wil maken!
In het onderstaande formulier leggen wij uw donatie of lening vast, en kunt u betalen met iDeal. Deze gegevens zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en worden uitsluitend gebruikt voor het vastleggen van een lening of donatie.
Op de eerste pagina kunt u uw persoonlijke gegevens invullen, op de tweede pagina kunt u aangeven of u wilt doneren of een lening verstrekken, en worden de bijbehorende toezeggingen en voorwaarden weergegeven. Afsluitend kunt u aangeven hoe u op de hoogte gehouden wilt worden. Alle velden zijn verplicht, met uitzondering van het telefoonnummer.
Wilt u liever doneren zonder uw gegevens aan ons te verstrekken dan kunt u uw donatie overmaken naar NL52 INGB 0007 2125 86 t.n.v. Stichting Grondsteun o.v.v. donatie en welk project.

Pagina 1 van 3

Uw telefoonnummer

Ongeldige invoer

Maak een of meerdere keuzes

Donatie voor biodiversiteit.

Ik steun de Stichting Grondsteun. Ik steun daarmee boeren die invulling geven aan de maatschappelijke opgave van het duurzaam produceren van voedsel in een veerkrachtig systeem met oog op behoud en herstel van landschap, biodiversiteit en natuurlijke processen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk, alle inkomsten van donaties en leningen steekt zij in de aankoop van grond, evenals zoveel mogelijk van haar inkomsten. De Stichting steunt als eerste project het overnemen en extensiveren van de Burgerboerderij De Patrijs in Vorden. Uw donatie aan de stichting wordt gebruikt voor het kopen van grond ten behoeve van dit initiatief. U hebt geen recht op het terugkrijgen van het gedoneerde geld. Indien door onvoorziene omstandigheden het initiatief van de Burgerboerderij De Patrijs niet doorgaat, zal de Stichting het geld in principe inzetten om een initiatief in de omgeving met gelijkende doelen te ondersteunen.

De Stichting legt in de erfpachtovereenkomst (een vorm van huur) voor de grond vast dat de percelen natuurlijk worden beheerd en gebruikt. Dit houdt in dat de Stichting kaders oplegt wat er wel en niet met de grond mag gebeuren. Ook zullen wij jaarlijks met de erfpachter kijken hoe de natuurkwaliteit en biodiversiteit op de percelen kunnen worden verbeterd. De Stichting realiseert op de percelen extra natuur- en landschapselementen om het landschap en de biodiversiteit te ondersteunen.

Ongeldige invoer. Is het heel geheel getal zonder punt, komma, letter of euroteken dat minimaal 10 euro is?

Lening van 10 jaar voor biodiversiteit

Ik steun de Stichting Grondsteun. Ik steun daarmee boeren die invulling geven aan de maatschappelijke opgave van het duurzaam produceren van voedsel in een veerkrachtig systeem met oog op behoud en herstel van landschap, biodiversiteit en de natuurlijke processen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk, alle inkomsten van donaties en leningen steekt zij in de aankoop van grond, evenals zoveel mogelijk van haar inkomsten. De Stichting steunt het overnemen en extensiveren van de Burgerboerderij de Patrijs in Vorden. Uw lening aan de Stichting wordt gebruikt voor het kopen van grond ten behoeve van dit initiatief. De lening heeft een looptijd van 10 jaar, kent geen financieel rendement en de lening wordt aan het einde van de leenperiode terugbetaald. Ik heb geen recht op het tussentijds terugkrijgen van het geleende geld. Indien door onvoorziene omstandigheden het initiatief van de Burgerboerderij de Patrijs niet doorgaat, zal de Stichting het geld terugbetalen of in overleg inzetten om een initiatief in de omgeving met gelijkende doelen te ondersteunen.

Als ik door omstandigheden het geleende bedrag tussentijds terug wil kan dit uitsluitend als een vervangende lener voor het bedrag is gevonden.

De Stichting legt in de erfpachtovereenkomst (een vorm van huur) voor de grond vast dat de percelen natuurlijk worden beheerd en gebruikt. Dit houdt in dat de Stichting kaders oplegt wat er niet met de grond mag gebeuren en dat er jaarlijks met de erfpachter wordt gekeken naar hoe de natuurkwaliteit en biodiversiteit op de percelen kan worden verbeterd. De Stichting realiseert op de percelen extra natuur- en landschapselementen om het landschap en de biodiversiteit extra te ondersteunen.

Mijn echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner geeft hierbij door medeondertekening toestemming voor het aangaan van deze overeenkomst als bedoeld in de wet (artikel 1:88 BW). Ik zal wijzigingen in NAW gegevens en/of bankrekeningnummer doorgeven aan de Stichting voor het terugbetalen van het geleende bedrag aan het einde van de leenperiode. De lening is opeisbaar met uitbetaling in 3 maanden.

Ik ben mij bewust van de risico’s van de lening. De kans bestaat dat de lening aan de Stichting bij surseance van betaling, liquidatie of faillissement nooit wordt terugbetaald of pas als de grond weer verkocht is. Ik leen alleen een bedrag dat ik daadwerkelijk kan missen: niet meer dan 10% van mijn vrij uitleenbaar bedrag/ investeringsvermogen aan dit project. Ik ben mij bewust van het belang van het spreiden van mijn totale investeringsvermogen. Ik ben ervan op de hoogte dat landbouwgrond vrij waardevast is gebleken, maar er toch een risico is op daling van waarde. De Stichting en de activiteiten vallen niet onder toezicht van de AFM.

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze leenovereenkomst, geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze lening daaronder inbegrepen, zullen worden beslecht door het aanwijzen van een mediator door de lener, een mediator door de Stichting en een mediator aangewezen door deze twee mediators. Zij nemen een bindend besluit. Indien het geschil blijft bestaan, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Ongeldige invoer. Is het heel geheel getal zonder punt, komma, letter of euroteken dat minimaal 2000 euro is?

Lening van 25 jaar voor biodiversiteit

Ik steun de Stichting Grondsteun. Ik steun daarmee boeren die invulling geven aan de maatschappelijke opgave van het duurzaam produceren van voedsel in een veerkrachtig systeem met oog op behoud en herstel van landschap, biodiversiteit en de natuurlijke processen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk, alle inkomsten van donaties en leningen steekt zij in de aankoop van grond, evenals zoveel mogelijk van haar inkomsten. De Stichting steunt het overnemen en extensiveren van de Burgerboerder de Patrijs in Vorden. Uw lening aan de stichting wordt gebruikt voor het kopen van grond ten behoeve van dit initiatief. De lening heeft een looptijd van 25 jaar, de Stichting keert mij jaarlijks een rendement van 0.5% uit en betaalt mij de lening aan het einde van de leenperiode terug. Ik heb geen recht op het tussentijds terugkrijgen van het geleende geld. Indien door onvoorziene omstandigheden het initiatief van de Burgerboerderij de Patrijs niet doorgaat, zal de Stichting het geld terugbetalen of in overleg inzetten om een initiatief in de omgeving met gelijkende doelen te ondersteunen.

Als ik door omstandigheden het geleende bedrag tussentijds terug wil kan dit uitsluitend als een vervangende lener voor het bedrag is gevonden.

De Stichting legt in de erfpachtovereenkomst (een vorm van huur) voor de grond vast dat de percelen natuurlijk worden beheerd en gebruikt. Dit houdt in dat de Stichting kaders oplegt wat er niet met de grond mag gebeuren en dat er jaarlijks met de erfpachter wordt gekeken naar hoe de natuurkwaliteit en biodiversiteit op de percelen kan worden verbeterd. De Stichting realiseert op de percelen extra natuur- en landschapselementen om het landschap en de biodiversiteit extra te ondersteunen.

Mijn echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner geeft hierbij door medeondertekening toestemming voor het aangaan van deze overeenkomst als bedoeld in de wet (artikel 1:88 BW). Ik zal wijzigingen in NAW gegevens en/of bankrekeningnummer doorgeven aan de Stichting voor het terugbetalen van het geleende bedrag aan het einde van de leenperiode. De lening is opeisbaar met uitbetaling in 3 maanden.

Ik ben mij bewust van de risico’s van de lening. De kans bestaat dat de lening aan de Stichting bij surseance van betaling, liquidatie of faillissement nooit wordt terugbetaald of pas als de grond weer verkocht is. Ik leen alleen een bedrag dat ik daadwerkelijk kan missen: niet meer dan 10% van mijn vrij uitleenbaar bedrag/ investeringsvermogen aan dit project. Ik ben mij bewust van het belang van het spreiden van mijn totale investeringsvermogen. Ik ben ervan op de hoogte dat landbouwgrond vrij waardevast is gebleken, maar er toch een risico is op daling van waarde. De Stichting en de activiteiten vallen niet onder toezicht van de AFM.

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze leenovereenkomst, geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze lening daaronder inbegrepen, zullen worden beslecht door het aanwijzen van een mediator door de lener, een mediator door de Stichting en een mediator aangewezen door deze twee mediators. Zij nemen een bindend besluit. Indien het geschil blijft bestaan, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Ongeldige invoer. Is het heel geheel getal zonder punt, komma, letter of euroteken dat minimaal 5000 euro is?

Naturalening

Voor de Naturalening krijg je de komende 10 jaar elk jaar 10% van het geïnvesteerde bedrag als korting op producten van de Burgerboerderij. Je kunt het bedrag zien als vooruitbetaalde aankoop van voedsel. Je kunt dit recht op een jaarlijkse korting cadeau geven of overdragen aan een andere persoon. De Naturalening verloopt niet via de Stichting maar direct via de Burgerboerderij. Uit service overwegingen kan u dus via dit formulier en de Stichting betalen. De door u ingevulde informatie in dit formulier en het betaalde bedrag worden door de Stichting doorgezonden naar de Burgerboerderij de Patrijs in Vorden.

Burgerboerderij de Patrijs werkt aan de transitie van een gangbaar melkveebedrijf naar een agro-ecologische, natuurinclusieve burgerboerderij. Vanaf maart 2021 wordt zuivel, vlees, groente en fruit merendeels direct van de boerderij aan burgers verkocht via afhaallocaties in omliggende kernen.

U helpt de ontwikkeling van Burgerboerderij de Patrijs en wil producten afnemen van de boerderij. Om de boerderij te helpen verstrekt U een lening van € {Bedragnaturalening} aan Burgerboerderij de Patrijs.

De naturalening heeft een looptijd van tien jaar en is afgezien van het navolgende niet opeisbaar. Jaarlijks wordt 10% van de lening afgelost in de vorm van afgenomen producten van Burgerboerderij de Patrijs. Dat betekent dat je per jaar de eerste €{Bedragnaturalening}/10 dat je aan producten van de Burgerboerderij afneemt niet hoeft te betalen. Op de lening wordt geen rente vergoed. De naturalening loopt per kalenderjaar.

De naturalening is overdraagbaar op een ander persoon, enkel per kalenderjaar. Wanneer je de lening wil overdragen, kun je vóór 1 januari een bericht sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De naturalening is via Stichting Grondsteun betaald.

 

Ongeldige invoer. Is het heel geheel getal zonder punt, komma, letter of euroteken dat minimaal 1500 euro is?

De Stichting Grondsteun wil u graag op de hoogte houden van dit initiatief en toekomstige initiatieven met een nieuwsbrief die incidenteel verstuurd wordt. Gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief?

Ongeldige invoer, geef hier uw keuze aan.

De Burgerboerderij de Patrijs verzendt een nieuwsbrief aan haar leden en sympathisanten en wil deze nieuwsbrief ook graag aan u versturen. Gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief?

Ongeldige invoer, geef hier uw keuze aan.

Genieten van lokale producten

De Burgerboerderij de Patrijs gaat met de boerderij verse groente, zuivel en vlees produceren en gaat deze lokale producten verkopen via afzetpunten.

Word lid en geniet van onze lokale producten van Burger Boerderij de Patrijs. Een lidmaatschap kost € 5,- per kalenderjaar. Je krijgt dan een eigen sleutel van de afzetpunten. Zo kun je boodschappen doen als het jou uitkomt. De afzetpunten komen op centrale locaties in Zutphen en Vorden, en bij voldoende animo ook in andere gemeentes in de regio. Uiteraard kun je de producten ook afhalen op de boerderij. Melk en yoghurt leveren we op bestelling, alle andere verse producten kun je ter plekke uitkiezen.  Kijk voor meer informatie op https://www.depatrijs.eco/help-mee/word-lid/

 

Ongeldige invoer, geef hier uw keuze aan.

Ongeldige invoer

€ 0.00

Ongeldige invoer

© 2021 Stichting Grondsteun

Een website van Netnog websites